KTO SME

Procedo International Certification s.r.o. je slovenská nezávislá spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti certifikácie systémov kvality, produktov, služieb, kalibrácií a školení.
Naša spoločnosť získala akreditáciu od spoločnosti ACCREDITATION SERVICE FOR CERTIFYING BODIES (Europe) LIMITED, UK (ASCB) pre certifikáciu systémov kvality podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001 a ISO 37001 ako aj ISO 13485.
Zároveň naša spoločnosť požiadala o akreditáciu SLOVENSKÚ NÁRODNÚ AKREDITAČNÚ SLUŽBU (SNAS) pre certifikáciu systémov kvality podľa ISO 13485.
SNAS ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi – signatármi MLA/BLA/MRA.

VYHLÁSENIE NESTRANNOSTI

CERTIFIKOVANÍ KLIENTI

SŤAŽNOSTI

ODVOLANIA

Close Menu