KTO SME

Procedo International Certification s.r.o. je slovenská nezávislá spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti certifikácie systémov kvality, produktov, služieb, kalibrácií a školení.

SNAS ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi – signatármi MLA/BLA/MRA.

VYHLÁSENIE NESTRANNOSTI

CERTIFIKOVANÍ KLIENTI

SŤAŽNOSTI

ODVOLANIA