KTO SME

Procedo International Certification s.r.o. bola založená 5. apríla 2019 a v súčasnosti je akreditovaná pre niekoľko štandardov pre certifikáciu systémov kvality manažmentu pre rôzne priemyselné odvetvia.
Naša spoločnosť je akreditovaná v súlade s normou ISO /IEC 17021-1 Slovenskou Národnou Akreditačnoíu Službou (SNAS) pre ISO 13485: 2016 Zdravotnícke zariadenia — Systémy manažérstva kvality — Požiadavky na regulačné účely. Osvedčenie o akreditácii – kliknite sem.
Naša spoločnosť je zároveň akreditovaná v súlade s požiadavkou normy ISO/IEC 17021-1 spoločnosťou ACCREDITATION SERVICE FOR CERTIFYING BODIES, LLC, USA (ASCB) pre nasledovné štandardy:
ISO 13485: 2016
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 21001: 2018
ISO 22000: 2018
ISO/IEC 27001: 2013
ISO/IEC 27001: 2022
ISO 37001: 2016
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 22301:2019
ISO 41001:2018

Osvedčenie o akreditácii – kliknite sem.
Naša spoločnosť PROCEDO je plne kvalifikovaná vykonávať činnosť dôveryhodne, efektívne, nestranne a na požadovanej profesionálnej úrovni podľa medzinárodne uznávaných pravidiel.
PROCEDO a náš tím audítorov majú dlhoročné skúsenosti a sú plne kvalifikovaní na vykonávanie činností kdekoľvek na svete.
Jedným z najdôležitejších aspektov našej práce je nestranné a objektívne hodnotenie dôkazov. Preto sme zaviedli a dodržiavame politiku nestrannosti, ktorá predstavuje náš záväzok a zámer. Vyhlásenie nestrannosti – klikni sem.

VYHLÁSENIE NESTRANNOSTI

CERTIFIKOVANÍ KLIENTI

SŤAŽNOSTI

ODVOLANIA