SLUŽBY

Certifikácia systémov kvality

Túto službu zabezpečuje náš certifikačný orgán PROCEDO. So svojim tímom vyškolených audítorov s dlhoročnou praxou, preveria systém kvality vo Vašej spoločnosti, či spĺňa požiadavky normy pre v rôznych oblastiach, ako sú:
 • Zdravotnícke pomôcky (aktívne, neaktívne , In-vitro Diagnostické pomôcky, Softvér) – Rozsah Akreditácie
 • Priemyselné výrobky, služby, servise – Rozsah Akreditácie (EA kódy/NACE Kódy)
 • Potraviny – Rozsah Akreditácie (EA kódy/NACE Kódy)
 • Vzdelávanie – Rozsah Akreditácie (EA kódy/NACE Kódy)
 • Stavby, konštrukcie – Rozsah Akreditácie (EA kódy/NACE Kódy)
 • IT – Informačné technológie – Rozsah Akreditácie (EA kódy/NACE Kódy)
PROCEDO poskytuje audit a certifikáciu podľa

Dobrovoľná certifikácia výrobkov

Dobrovoľná certifikácia výrobkov sa vykonáva v oblasti neregulovanej zákonom, ak výrobky nepodliehajú záväzným európskym smerniciam.
Dobrovoľnú certifkáciu – posúdenie úplnosti technickej dokumentácie vyžadovanej podľa smerníc pre jendotlivé výrobky vykonáva náš certifikačný orgán Industrial Product certification (skr.“PROCEDO – IPC“).
Náš tým odborných pracovníkov nezávisle a nestranne posúdi Vami dodanú dokumentáciu a overí súlad s požiadavkami noriem či smerníc.
 • Smernica 2014/35/EU – elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 • Smernica 2014/30/EU – elektromagnetická kompatibilita
 • Smernica 2006/42/ES – strojové zariadenia
 • Smernica 2014/68/EU – tlakové zariadenia
 • Smernica 2014/34/EU – ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
 • Smernica 2011/65/EU – nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach